நானோ சார்ந்த வேளாண் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள்


நானோ சார்ந்த வேளாண் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ வர்தன் மற்றும் வேளாண் துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் வெளயிட்டனர்.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 13 Subject Matter Specialist பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து நவம்பர் 5 ஆம் தேதிக்க