சென்ற ஆண்டை விட நடப்பாண்டில் அதிக கரிப் பயிர்கள் விதைப்பு


வேளாண் முன்னெடுப்புகள் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் நடப்பாண்டில் திருப்திகரமாக உள்ளதாக மத்திய வேளாண் அமைச்சதம் தகவல். சென்றாண்டு 95.73 லட்சம் ஹெக்டேர்கள் பயிரிடப்பட்ட நெல், இந்தாண்டு 120.77 லட்சம் ஹெக்டேர்கள் பயிரிடப்பட்டுள்ளது.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 13 Subject Matter Specialist பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து நவம்பர் 5 ஆம் தேதிக்க