கால்நடைகளுக்கு செயற்கை கருவூட்டல்


தேசிய வேளாண் புதுமை திட்டத்தின் கீழ் கடலூரில் இருபதாயிரம் கால்நடைகளுக்கு செயற்கை கருவூட்டல் செய்யப்பட்டது என்று மத்திய கால்நடை மற்றும் பால்வளம் அமைச்சகம் தகவல்.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 13 Subject Matter Specialist பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து நவம்பர் 5 ஆம் தேதிக்க