குடம்பிக்கும் எறும்புக்குமான நட்பு!


புகள் எவ்வாறு முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் குடம்பிகளை காக்கிறது என்பதை பெங்களூரில் செயல்படும் NCBS ஆராய்ச்சியாளர்கள் X-ray MicroCT தொழில்நுட்பம் மூலம் கண்டறிந்துள்ளனர்.

Silverline என்ற பட்டாம்பூச்சி cocktail என்ற எறும்பு புற்றின் அருகே முட்டையிடுகிறது. குடம்பியிலிருந்து வெளி வரும் இனிப்பான சுரப்புகள், பிடித்து போகவே மற்ற உயிரினங்களிடமிருந்து பாதுகாக்கிறது.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் 13 SMS பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 13 Subject Matter Specialist பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து நவம்பர் 5 ஆம் தேதிக்க