கம்பளி வெள்ளை ஈ கட்டுபாடு - பூச்சியியல் வல்லுநர்கள்

கம்பளி வெள்ளை ஈக்கள் (Aleurothrixus floccosus),

இந்தியாவில் சுமார் 20 தாவர குடும்பங்களைத் தாக்குவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது, இது கொய்யாவுக்கு வலுவான விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.


இந்த வெள்ளைஈயை வேட்டையாடும் கொக்கினெல்லிடே குடும்பத்தின் இரண்டு பூர்வீக பூச்சிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒன்று நியூரோப்டெரா வரிசையில் உள்ள பச்சை நிற லேஸ்விங் ஈ ஆகும்.

முட்டை, கிரப், பியூபா மற்றும் பூச்சி ஆகிய நான்கு வாழ்க்கை நிலைகளைக் கொண்ட இந்த பூச்சிகள் 30-40 நாட்களில் தங்கள் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை நிறைவு செய்கின்றன. இந்த பூச்சி 10-12 நாட்களுக்கு சுறுசுறுப்பான கிரப் கட்டத்தில் உள்ள அதிகமான கம்பளி வெள்ளை ஈக்களை

விழுங்குகின்றன.


"ஒரு சிறிய பூச்சி, அதன் வளரும் நிலையில் 200-300 கம்பளி வெள்ளை ஈக்களை சாப்பிட முடியும் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு பூச்சியின் ஆதிக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக இந்த பூச்சிகளை பெருமளவில் பெருக்க முயற்சித்தோம், ”என்று பூச்சியியல் வல்லுநர் கூறினார்.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 13 Subject Matter Specialist பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து நவம்பர் 5 ஆம் தேதிக்க